Ingediend door editor op zo, 03/06/2022 - 09:45

De verhuurder geeft in huur aan de huurder een vakantiewoning, gelegen aan de Pottestraat 7 – 8640 Vleteren, België. Het huis van 2-4 personen is geschikt voor maximaal 4 personen. Het huis van 6-8 personen is geschikt voor maximaal 8 personen.


Beschrijving van de verhuurde gedeeltes van de woning 2-4 personen:
Gelijkvloers: salon met digitale TV, keuken met eethoek, badkamer met douche, lavabo en toilet.
1e verdieping: slaapkamer met tweepersoonsbed en slaapkamer met stapelbed
Buiten: eigen terras met pic-nictafel
Gemeenschappelijk: Overdekte speelruimte, skelters, barbecue, ligstoelen en kinderstoelen.

 

Beschrijving van de verhuurde gedeeltes van de woning 6-8 personen:
Gelijkvloers: salon met digitale TV, keuken, eethoek, badkamer met douche, lavabo en toilet, apart toilet, slaapkamer met twee éénpersoonsbedden en één slaapbank.
1e verdieping: 2 slaapkamers met twee éénpersoonsbedden en een wastafel.
Buiten: eigen terras met pic-nictafel
Gemeenschappelijk: Overdekte speelruimte, skelters, barbecue, ligstoelen en kinderstoelen.

 

In geen geval zal de verhuurder aanvaarden een overeenkomst af te sluiten met een persoon jonger dan 18 jaar. Alle reserveringen die afgesloten worden door personen jonger dan 18 jaar worden onbestaande geacht, zonder dat de huurder van de verhuurder een schadevergoeding kan eisen.


Aanvaarding goede staat
De verhuurder biedt de woning aan in goede staat van onderhoud, veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid. Gelieve zorg te dragen voor de woning, na u komen er nog vakantiegangers.


Indien er klachten zijn, dient de huurder deze meteen aan de verhuurder te melden op de dag van de aankomst in de vakantiewoning en dit vervolgens schriftelijk te doen, waarna getracht zal worden de klacht in onderling overleg te regelen


Bestemming en gebruik
De vakantiewoning van 2-4 personen heeft 4 slaapplaatsen en 1 kinderbedje. De vakantiewoning van 6-8 personen heeft 8 slaapplaatsen en 1 kinderbedje. Dit aantal mag in geen geval overschreden worden. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot de vakantiewoning geweigerd. De huurder blijft in dit geval de volledige huursom verschuldigd. De huurder heeft geen enkele aanspraak op het terugvorderen van al betaalde bedragen.


Het is de huurder niet toegestaan zijn rechten over te dragen, noch het pand te verhuren aan derden.


De verhuurder behoudt zich het recht voor de toegang tot de gehuurde woning bij aankomst te verbieden of een einde te maken aan het verblijf, zonder dat de huurder enige aanspraak kan maken op een schadevergoeding, indien de huurder zich niet aan de algemene huurvoorwaarden houdt.


Betaling en voorwaarden
De reservatie wordt enkel aanvaard na de betaling van het gevraagde voorschot (zie reservatiebevestiging). De rest van de huurprijs dient 4 weken voor aankomstdatum betaald te worden. De betaling kan uitsluitend gebeuren via bankoverschrijving (zie reservatiebevestiging). Indien de huurovereenkomst binnen de 4 weken voor de aankomstdatum wordt afgesloten, moet meteen de gehele huurprijs worden voldaan.


De verplichting van de verhuurder om toegang tot het goed te verschaffen wordt uitgesteld tot de huur volledig betaald is.


Bij niet-tijdige betaling wordt de reservatie geannuleerd. Het vooruitbetaalde bedrag (zie reservatiebevestiging) geldt dan als annuleringskost.


De huurwaarborg (zie reservatiebevestiging) wordt eveneens door de huurder betaald, 4 weken voor aankomstdatum. De huurwaarborg zal na de huurperiode aangewend worden om de kosten van herstellingen of vervangingen die voortvloeien uit beschadigingen of verliezen die de huurder heeft veroorzaakt aan de woning of aan de inhoud ervan te betalen. Wanneer geen schade verricht is, zal deze huurwaarborg binnen de week na de huurtermijn terugbetaald worden door de verhuurder. Indien er schade vastgesteld wordt, zal de vereffening gebeuren zodra alles hersteld of bijgevuld is. De terugbetaling gebeurt via een overschrijving op het rekeningnummer dat door de huurder opgegeven is.


De huurder kan op elk ogenblik het contract geheel of gedeeltelijk opzeggen. Elke annulering moet schriftelijk of per mail aan de verhuurder worden gemeld. Hij zal de verhuurder schadeloos stellen voor de schade die hij geleden heeft als gevolg van de opzegging. De schadeloosstelling is als volgt:
        • Kosteloos: indien de boeking minder dan 7 werkdagen geleden is geplaatst.
        • Bedrag van het voorschot: tot 4 weken voor de aankomstdatum
        • 100% van de huurprijs: vanaf 4 weken voor de aankomstdatum


In geval van overmacht, overlijden van verhuurder e.d. kan de verhuurder zonder vergoeding van mogelijke schade aan de huurder de huurovereenkomst ontbinden.


Verbruik en kosten
Bedlinnen zijn inbegrepen in de prijs
Het verbruik van elektriciteit en water is voorzien in de huurprijs.
De eindschoonmaak is voorzien in de huurprijs. Wij vragen wel om voor vertrek:
        • de verwarming af te zetten
        • de ramen te sluiten
        • het bedlinnen van de bedden te verwijderen
        • al het materiaal en de meubels die u verplaatst heeft terug op hun oorspronkelijke plaats te zetten
        • de afvalemmers te ledigen en het afval CORRECT te sorteren
        • de woning borstelschoon achter te laten


Indien u een vuile woning nalaat worden er 50,00 EUR schoonmaakkosten afgehouden van de huurwaarborg. Indien het afval niet correct werd gesorteerd worden de stortkosten afgehouden van de huurwaarborg.


Alle bijkomende kosten worden verrekend met de waarborg


Verantwoordelijkheid bij ongevallen en diefstal
De verhuurder is niet verantwoordelijk voor ongevallen die in en/of rondom het huis gebeuren.
De huurder is verantwoordelijk voor diefstal van en schade aan de inboedel als de diefstal gebeurt zonder sporen van inbraak.

 

Aansprakelijkheid
De huurder is burgerlijk aansprakelijk voor de gedragingen van zijn gasten en van de personen die hij onder zijn hoede heeft. De huurder dient desgewenst zelf in te staan voor een reisverzekering en annulatieverzekering.


De huurder verbindt er zich toe het verhuurde goed en zijn inhoud in alle situaties te behandelen als een goede huisvader. De huurder verbindt zich ertoe de woning te respecteren (dit betreft o.a. het sluiten van ramen en deuren bij wind/regen, het afsluiten van de woning bij afwezigheid, het redelijk verbruiken van water, gas en elektriciteit en het respecteren van het milieu), alsook de omgeving ervan inclusief wat lawaai betreft. In geval het gedrag van de huurder leidt of kan leiden tot een hinder of een last waardoor het goede verloop van het verblijf in gevaar kan worden gebracht, behoudt de verhuurder zich het recht voor het onderhavige contract, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder schadevergoeding, op te zeggen.


Niettemin erkent de huurder dat hij burgerlijk en exclusief aansprakelijk is voor de schade die door zijn fout veroorzaakt is aan de woning, aan de inhoud ervan, aan derden of aan hun goederen, als gevolg van een onwettig gedrag of van een oneigenlijke of abnormaal gebruik van het goed of van de inhoud ervan, van een diefstal of van een brand, alsook van de niet-naleving van zijn contractuele verplichtingen. De kosten waaraan de verhuurder wordt blootgesteld ten einde de woning opnieuw in hun vroegere toestand te herstellen, rekening houdend desgevallend met een ouderdomscoëfficiënt, zullen worden afgehouden van de waarborg en aan de huurder worden gefactureerd door de verhuurder wanneer de waarborg onvoldoende is om voornoemde kosten te dekken.


Alle schade dient, voor vertrek van de huurder, aan de verhuurder gemeld te worden.


De verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de huurder, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil.


De verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, enz…


De verhuurder wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, zomede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van de vakantiewoning ten gevolge van vertraging.

Bezoek van de verhuurder
Wij behouden ons als eigenaar/verhuurder steeds het recht om tijdens uw verblijf en na ons verzoek, de verhuurde ruimten te betreden of te laten betreden voor controle en dringende onderhoudswerkzaamheden.


Diversen
Huisdieren zijn toegestaan.
Roken niet toegelaten.
Uw betaling geldt dat u zich akkoord verklaart met deze voorwaarden.
Geschillen kunnen enkel behandeld worden in de rechtbank te Ieper.

Impressies

Heerlijk ontspannen in de tuin, genieten van de dieren of een streekbier degusteren. Als dat geen vakantie is!